Ayush: Asi pach rachnaye jinme prakirti ke upadano ki kalpana ki gai hai?
Swami Ram Swarup: Ishwar ke ved mantron mein kalpana nahin hotee. Weh siddh aur anadi hotey hain the following matters are quoted :-

Yajurveda mantra-
1.Tripaadhurdhva udaitpurushah paadosyehabhavatpunah.
Tato vishvang vykraamatsaashananshaneabhi

2.Tasmadyajyatsarvhutahah sambhritam prishdajyam.
Pashunstanshchakre vayavyanarannya gramyashch ye.

3.Dauraseetpurvachittirashvaaseed brihadvyahah.
Aviraseetpilippila ratriraseetpishingila.

Rigveda mantra-
4.Tam aaseettmasa gudhhagreapraketam salilam sarvama idam.
Tuchhyenabhvapihitam yadaseettapasastanmahinajayataikam.

Samkhya Shastra-
5. sattvarajastamsaam samyavastha prakritihi, prakritermahan,
Mahtoahankaroahankarat panch tanmaatrayunnbhyamindriyam
Tanmatrebhyaha sthoolbhootani purush iti panchvinshatirgannah.

Prahlad: Namaste guruji, vedo ke anusaar interest par kisi ko paise dena galat hai mujevedo ke anusaar sujhaav dijiye dhanyavaad.
Swami Ram Swarup: Interest par paisa diya ja sakta hai in this connection, I paste my article as under-

Interest on money

Vedas as well as Manusmriti tells to take reasonable interest as per business requirement to live upon. To take the interest on money is the profession of a businessman (Vaishya) (Manusmriti shloka 1/90). This liberty is not applicable for others i.e., Brahmin, Kshatriya, etc.