Ranuka: Pranam pithaji, how are you Guruji? We all are doing well with your and Ishwar blessings . With your blessings I am doing HAVAN everyday .Happy Guru Pournami Guruji.

With your blessings

Your daughter Ranuka

Swami Ram Swarup: Dear daughter Ranuka, hawan is the best worship of almighty God. Please do continue in whole life for the benefit of you, your family and whole world. Almighty God is pleased also. Blessings to whole family live long.

Anonymous: Pranam pujya Gurudev, Sawan mahine main somvar ke upvas ka kya mahatav hai? Kya isse karne se koi labh hai?

Swami Ram Swarup: Vedon mein vrat ke baare mein kuchh bhi nahi kaha hai isliye apni ichhanusar koi bhi vrat rakh le lekin isme Ishwar ki pooja se koi len den nahi hai.

Anonymous: Pranaam guruji!

Swami Ram Swarup:  Aashirvad beta sukhi raho.