Menon: What should be a girl’s attitude and behaviour towards her Father- in- Law according to Hindu religious texts?
Swami Ram Swarup: The daughter-in-law must always be humble, faithful, respectful and obedient towards her in-laws. She should serve better by providing them with food etc. happily.

Dayashanķar: Guriji ko mera dandwat pranaam aureshworse prathana karta hun ki hamare guriji ka swastha theek aur nirogi rahane.mera swalhai Eshwarki1/4shkaitse tino loko kiaarachanak hui aur she sateen pad ki shaktisedivilokjobantabigrata n hai usmain kaunr rahat kya mukta at man rating hain swamiji ispar prakash dalain
Swami Ram Swarup: My heartiest blessings to you. Mera aapko hardik ashirwad beta. Sadaa sukhi raho. Parmeshwar kee ek ansh Shakti se yeh sansaar banta hai. Mukta jeevatmayein jo shareer chchod deitee hain weh kabhi ek sthan par nahi rehtee. Sadaa Ishwar ke saath rehtee huee kabhi Prithvi lok par, kabhi dyuko par, arthat har jagah vicharann kartee rehtee hain.