Sunil: Soul ki konsi konsi power hoti hai?
Swami Ram Swarup: Soul ke gunn hain ki jeev (soul) shuddh aur chetan, avinashi tatva hai. Bus, power uski koi nahi hai. Han! Yeh avashya hai ki agar weh manushya ka shareer paakar ved marg par chalta hai to weh karma bandhan aur sukh-dukh aadi se chhoot kar moksh ka sukh paata hai. Anyatha weh kai-kai yoniyon mein bhatak kar dukh paata hai.

Summer: Please send me first four books please.
Swami Ram Swarup: Books are being sent to you.

Krishna: I really thank you very much for your answer. My pranams. Krishna
Swami Ram Swarup: You are welcome, please. My blessings to you, my son.

Vishal: Namaste Guruji, Please write how to prepare Hawan Samagri.
Swami Ram Swarup: Namasteji.

21 best herbs for Havan

KASTURI, KESAR, AGAR-TAGAR, CHANDAN, JATAMASI, ELAYCHI, JAYFAL, JAVITRI, GOOGAL, NAGARMOTHA, BALCHHAD, SUGANDHBALA, DALCHINI, JAU, GILOYA, CHUARA, BADAM, AKHROT, BANAKSHA, GUD, AND KISHMISH.